transformace je přirozená cesta

Něha léčí, transformace uzdravuje

Transformační terapie je pokračováním úspěšné terapie něhou. Zaměřuje se na podporu procesů, vedoucích k trvalým změnám v našem přístupu ke svému vlastnímu osudu, k sobě i k druhým lidem. Těmto změnám říkáme transformace.

Základem většiny duševních problémů jsou nejrůznější formy nepřijetí. V transformační terapii se proto učíme přijímat svůj osud, sebe i druhé lidi láskyplněji než doposud. S rozvojem naší schopnosti přijímat život takový, jaký je, se přirozeně rozvíjí naše odolnost vůči nepříznivým okolnostem, schopnost prožívat radost, ale především dovednost řídit svůj život v souladu s naší touhou. Rozvíjející se duševní zdraví se projevuje rostoucí schopností dosahovat toho, co milujeme a po čem doopravdy toužíme. Přirozeným výsledkem transformace je trvale šťastnější život.

Jestliže se necítíme dobře, máme emocionální problém. Řešit vlastní emocionální problémy bývá obtížné, někdy i nemožné. Naše emoce se chovají jako sypká rýže v misce a náš rozum, který se je snaží pochopit a ovlivnit, se v té rýži chová jako jedna jídelní hůlka – rýží sice kdykoliv bez problémů projede, ale nenabere jediné zrnko ani na stopadesátý pokus. Svoje vlastní emoce se snažíme introspekcí uvidět a pochopit i řadu let, ale někdy si nakonec musíme přiznat, že je nejsme schopni ovlivnit tak, abychom se trvale cítili lépe.

Do této situace vstupuje kvalifikovaný průvodce – transformační terapeut, který se může stát onou dlouho hledanou druhou jídelní hůlkou. Přidanou hodnotou transformační terapie je prostá a mnohokrát ověřená zkušenost, že dvěma hůlkami se emocionální problémy nabírají nejen dvakrát, ale třeba i tisíckrát účinněji.

Cítit se lépe (nádherné moře u ostrova Telendos)

Máte-li podezření, že největším problémem jste si často vy sami, pak jste zde nejspíš správně. Přijměte tedy pozvání do transformační terapie.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa